מסחר ותעסוקה

מבני מסחר קמעונאי ותעסוקה במתחמים המותאמים לקנה מידה שכונתי / עירוני, בבנייה מרקמית או ממוקדת. חלק מהפרויקטים משלבים בנייה רוויה למגורים ומתאפיינים במציאת פתרונות להפרדה פונקציונלית בין השימושים השונים במתחם תכנוני אחד