צמודי קרקע

קומפלקסים ומקבצי בינוי של יחידות צמודות קרקע, קוטג'ים בודדים, דו-משפחתיים או טוריים, בתי "גן-גג", ושילובים ביניהם