התחדשות עירונית

מתחמים של התחדשות עירונית / פינוי-בינוי, הכוללים ערוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה. הפרוייקטים משלבים בנייה מרקמית, בנייה לגובה והקצאת שטחי ציבור (שצ"פ, מבנ"צ)