בנייה רוויה: מדורגים

אלפי מנשה - שייקה אלה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

שייקה אלה בע"מ

שייקה אלה בע"מ

שימושים

מיקום

גבעת טל, אלפי מנשה

68

מאוכלס

מגורים