בנייה רוויה: מדורגים

ביתר C - טרקלין

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת טרקלין

קבוצת טרקלין

שימושים

מיקום

ביתר עילית

80

מאוכלס

מגורים