מסחר ותעסוקה

הנוריות - ראשון לציון

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת אורון

קבוצת אורון

שימושים

מיקום

הנוריות, ראשון לציון

'-

רישוי

מסחר ומגורים