בנייה רוויה

שיר באגם

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת גבאי

קבוצת גבאי

שימושים

מיקום

שכונת האגמים, אשקלון

88

מאוכלס

מגורים