בנייה רוויה

My מודיעין

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

גלעד מאי

גלעד מאי

שימושים

מיקום

שכונת מע"ר, מודיעין

123

רישוי

מגורים ומסחר