בנייה רוויה

אלעד - קרית ספר

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קריית ספר

קריית ספר

שימושים

מיקום

אלעד

126

מאוכלס

מגורים