top of page

בנייה רוויה

קומפלקסים של בתי מגורים משותפים מעל 4 קומות, ביזמויות פרטיות ו\או מכרזי רמ"י-משהב"ש, בשיטת "מחיר למשתכן" או בשיווק חופשי.

Anchor 1
Category 1
End 1

בנייה רוויה: מדורגים

פרויקטים על גבי טופוגרפיה בעלת שיפועים משמעותיים, אשר מנצלים את הפרשי המפלסים לתכנון בעל עיצוב ייחודי תוך יצירת פתרונות יעילים למערכות ההנדסיות להפחתת עלויות ביצוע.

Category 2

בנייה סמי רוויה

קומפלקסים של בתי מגורים משותפים עד 4 קומות, ביזמויות פרטיות ו\או מכרזי רמ"י-משהב"ש, בשיטת "מחיר למשתכן" או בשיווק חופשי.

Category 3
End 2

בנייה לגובה

מבנים וקומפלקסים רבי קומות, חלקם במסגרת התחדשות עירונית, חלקם כוללים ערוב שימושים. הפרויקטים מתאפיינים בשילוב מושכל בין תכנון כלכלי ופונקציונאלי לבין עיצוב מגדלים ייחודי.