כל הפרוייקטים

פרויקטים מורכבים בעלי נפחי בנייה גדולים ובינוניים בתחום המגורים, התעסוקה והמסחר ותכניות בינוי ערים (תב"ע). כ-17,000 יחידות דיור ברחבי הארץ, בניינים וקומפלקסים של משרדים, תעסוקה ותעשייה עתירת ידע, מגדלים ומגורי יוקרה, ופרוייקטים של התחדשות עירונית (ופינוי בינוי) בהיקפים גדולים.