בנייה רוויה

שערי בית שמש ד3

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

באמונה

באמונה

שימושים

מיקום

שכונה ד', בית שמש

288

ביצוע

מגורים