בנייה סמי רוויה

נופי אילן

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת מנוס

קבוצת מנוס

שימושים

מיקום

מצפה אבו גוש

120

תב"ע

מגורים