צמודי קרקע

כרמי גת 01 - דונה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

כרמי גת

216

ביצוע

מגורים