בנייה סמי רוויה

כרמי גת 07 - דונה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

כרמי גת

202

מאוכלס

מגורים