מרכז מסחרי קריית גת - דונה

/

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

קריית גת

-

מאוכלס

מסחר