בנייה רוויה

לב חריש

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

שימושים

מיקום

חריש - השדרה הראשית

53

מאוכלס

מסחר