בנייה סמי רוויה

בית אריה - עופרים

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

החברה לפיתוח מטה בנימין

החברה לפיתוח מטה בנימין

שימושים

מיקום

שכונת עופרים, בית אריה

372

תכנון

מגורים