בנייה רוויה

שדרות מאי

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

גלעד מאי

גלעד מאי

שימושים

מיקום

שדרות

606

ביצוע

מגורים