בנייה סמי רוויה

מודיעין נופים - ארזי הנגב

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

מרויק החזקות

מרויק החזקות

שימושים

מיקום

שכונת נופים, מודיעין

38

מאוכלס

מגורים