בנייה לגובה

קריית ים - קבוצת נתיב

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

שימושים

מיקום

קריית ים

286

רישוי

מגורים