קריית גת - רייסדור

/

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

שם היזם / הלקוח

search-icon.jpg

שימושים

מיקום

קריית גת

36

מאוכלס

מגורים