בנייה סמי רוויה

מדורגי נעלה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

החברה לפיתוח מטה בנימין

החברה לפיתוח מטה בנימין

שימושים

מיקום

נעלה

44

מאוכלס

מגורים