דונה חריש מער

/

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

חריש - השדרה הראשית

456

מאוכלס

מגורים ומסחר