מסחר ותעסוקה

דונה חריש מער

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

חריש - השדרה הראשית

'-

מאוכלס

מגורים ומסחר