בנייה סמי רוויה

נופי סנסן

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קוטלר-עדיקא

קוטלר-עדיקא

שימושים

מיקום

צור הדסה

66

מאוכלס

מגורים