צמודי קרקע

לוד - אבני דרך

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

אבני דרך

אבני דרך

שימושים

מיקום

גני אביב, לוד

297

רישוי

מגורים