מסחר ותעסוקה

נתיב בשדרה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

שימושים

מיקום

שכונה ד', בית שמש

'-

ביצוע

מגורים ומסחר