צור הדסה - מוריס אלון

/

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

מוריס אלון בע"מ

מוריס אלון בע"מ

שימושים

מיקום

צור הדסה

66

מאוכלס

מגורים