בנייה סמי רוויה

מורדות עפולה הצעירה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

עפולה - עוקף 65

272

מאוכלס

מגורים