בנייה רוויה

מברשת מגרסה - ארזים קבוצת אורון

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת אורון

קבוצת אורון

שימושים

מיקום

המגרסה, מבשרת ציון

211

רישוי

מגורים