צמודי קרקע

קריית מלאכי - חב"ד

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

עמותות חב"ד

עמותות חב"ד

שימושים

מיקום

קריית מלאכי

129

מאוכלס

מגורים