בנייה סמי רוויה

מודיעין נופים - מרוויק החזקות

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

ארזי הנגב

ארזי  הנגב

שימושים

מיקום

שכונת נופים, מודיעין

38

מאוכלס

מגורים