התחדשות מרכז בית שמש - קבוצת גבאי

/

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת גבאי

קבוצת גבאי

שימושים

מיקום

בית שמש

440

תב"ע

מגורים, מסחר ותעסוקה