בנייה רוויה: מדורגים

בת עין

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

לגור ברמה

לגור ברמה

שימושים

מיקום

בת עין

80

Hold

מגורים