בנייה סמי רוויה

בית אריה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת טרקלין

קבוצת טרקלין

שימושים

מיקום

בית אריה - עופרים

136

ביצוע

מגורים