בנייה רוויה: מדורגים

רמת גבעת זאב

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

חיש נופי ישראל

חיש נופי ישראל

שימושים

מיקום

רמת גבעת זאב

234

מאוכלס

מגורים