בנייה רוויה: מדורגים

גני שמר

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

צ.פ. ייזום ובנייה

צ.פ. ייזום ובנייה

שימושים

מיקום

גינות שומרון, קרני שומרון

96

מאוכלס

מגורים