בנייה סמי רוויה

בית קיק

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

לגור ברמה

לגור ברמה

שימושים

מיקום

בית שמש א'

44

רישוי

מגורים