בנייה רוויה

קריית גת - דונה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

קריית גת

166

מאוכלס

מגורים