בנייה סמי רוויה

בית אריה ב'

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת טרקלין

קבוצת טרקלין

שימושים

מיקום

שכונת עופרים, בית אריה

118

רישוי

מגורים