בנייה רוויה

בית ברמה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קריית מלך

קריית מלך

שימושים

מיקום

ג-2, בית שמש

47

ביצוע

מגורים