בנייה רוויה

בלוך גרדנס

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

ברק דנן

ברק דנן

שימושים

מיקום

קריית יערים - טלזסטון

44

מאוכלס

מגורים