בנייה רוויה

חריש בלו

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

רייסדור יזמות בע"מ

רייסדור יזמות בע"מ

שימושים

מיקום

חריש - השדרה הראשית

129

מאוכלס

מגורים ומסחר