בנייה רוויה

חריש פמילי

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת מליבו

קבוצת מליבו

שימושים

מיקום

חריש - השדרה הראשית

94

מאוכלס

מגורים ומסחר