בנייה רוויה

מודיעיון מורשת - פרץ בוני הנגב

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

פרץ בוני הנגב

פרץ בוני הנגב

שימושים

מיקום

שכונת מורשת, מודיעין

72

ביצוע

מגורים