בנייה רוויה: מדורגים

מורדות גילה - דונה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

שכונת גילה, ירושלים

113

מאוכלס

מגורים