מסחר ותעסוקה

מרכז משכן אליהו

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

משכן אליהו

משכן אליהו

שימושים

מיקום

מעלה אדומים 07

'-

מאוכלס

מסחר