בנייה רוויה: מדורגים

משכנות טרקלין

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת טרקלין

קבוצת טרקלין

שימושים

מיקום

ביתר עילית ב-2

40

מאוכלס

מגורים