בנייה רוויה

נאות רותם

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

מנהלת מגורים צה"ל

מנהלת מגורים צה"ל

שימושים

מיקום

03-04, כרמי גת

322

Hold

מגורים