בנייה רוויה: מדורגים

נוף ההר (בית שמש) - קבוצת נתיב

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן

שימושים

מיקום

בית שמש

42

מאוכלס

מגורים