בנייה רוויה: מדורגים

עמותת נופי העיר - קידום

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קידום ניהול ותכנון בע"מ

קידום ניהול ותכנון בע"מ

שימושים

מיקום

מעלה אדומים 06

40

מאוכלס

מגורים